Tartumaa vanausuliste külad
Kolkja, Kasepää, Varnja


Kasutatud kirjandus:

  • Vene vanausulised ja nende pühakojad Eestis. Jaanus Plaat, 2016
  • Peipsimaa asulad. Leonid Mihhailov, 2008
  • Peipsi-Pihkva järve asulad. Leonid Mihhailov, 2013
  • Eesti vanausulised. Eesti Vanausuliste Kultuuri-ja Arendusühing, 2006
  • www.starover.eu
  • Peipsimaa etnilisest ajaloost. Aliise Moora, 1964
  • Asustuse kujunemine ja ehitustraditsioonide püsimine Peipsiääre vallas. Varnja küla., Elo Lutsepp, 2008