Peipsimaa Külastuskeskuse käivitajaks on

MTÜ Piiri Peal


MTÜ Piiri Peal on asutatud 14.04.2004

Ühingu eesmärk on vanausuliste ja põliste Peipsimaa kihelkondade traditsioonilisi käsitööoskusi uurida, säilitada, arendada ja õpetada ning kogukondade eripärast elulaadi, traditsioone ja vaimsust tutvustada.  

Missioon on säilitada traditsioonilisi käsitööoskusi ja arendada kvaliteetset kohapõhist käsitööd Peipsimaal.

Visioon on olla Peipsimaa tunnustatud käsitöötraditsioonide alalhoidja ja edasiarendaja.

Peipsimaa külastuskeskuse logo ja brändiväärtused

MTÜ Piiri Peal läbi viidud  projektid.

MTÜ Piiri Peal tegemiste kajastusi pressikanalites, saab lugeda siin.