MTÜ Piiri Peal läbi viidud senised tähtsamad projektid:

 1. Projekt „Ümarlaud Peipsiääre valla ja MTÜ Piiri Peal koostööks“

  Rahastaja: Avatud eesti Fond, Elluviimise aeg: juuni 2004

  Projektimahtt: 4998 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson

 2. Projekt "Peipsiveere piirkonna integreerimine Eesti külaliikumisse"

  Rahastaja: Mitte-eestlaste integratsiooni SA

  Elluviimise aeg: oktoober 2004- veebruar 2005,

  Projektimaht: 35 000 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson

 3. Projekt „ Peipsiveere vanausuliste kogukonna- ja külastuskeskuse eskiisprojekt.“ Rahastaja: EAS

  Elluviimise aeg: Jaanuar-august 2005

  Projektijuht: Aime Güsson

 4. Projekti „Peipsiveere vanausuliste etnograafia-alane tutvumissõit” Peterburgi

  Rahastaja: Maaelu Edendamise SA

  Elluviimise aeg: märts 2005 - oktoober 2005

  Projektijuht: Aime Güsson

 5. Projekt „Heräne peipsi viir ja Võromaa miil“

  Rahastaja: ESF

  Elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2005

  Projektimaht: 924000 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson


 1. Projekt Peipsiveere vanausuliste pühapäevakool ja veebileht

  Rahastaja: Mitte-eestlaste Integratsiooni SA

  Elluviimise aeg: Mai 2005- oktoober 2005

  Projektijuht: Aime Güsson

 2. Projekt Küla silm särama

  Rahastaja: KOP (EAS)

  Elluviimise aeg: 2006

  Projektijuht: Aime Güsson

 3. Projekt Peipsiveere arengujõud

  Elluviimise aeg: Veebruar-detsember 2006

  Projektimaht 59293 krooni

 4. Projekt : ” Kolkja külakeskuse rajamine”

  Rahastaja: PRIA

  Elluviimise aeg: aprilli-august 2006

  Projektimaht: 138450 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson

 5. Projekt Ühistegevusest ettevõtluseni I

  Rahastaja: KOP (EAS)

  Elluviimise aeg: 2006

  Projektimaht: 14820 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson

 6. Projekt Ühistegevusest ettevõtluseni II

  Rahastaja: KOP (EAS)

  Elluviimise aeg: 2006

  Projektimaht: 15700 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson

 7. Projekt Peipsiveere käsitöö ettevõtluse toetamiseks.

  Rahastaja: ESF

  Elluviimise aeg: 2006-2008

  Projektimaht: 675000 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson

  13. Projekt „Omafinantseeringu katmiseks projektile „ Töötubade loomine - Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamise I etapp“

  Rahastaja: Peipisveere programm

  Elluviimise aeg: 01.09.2009-31.12.2010

  Projektimaht: 279994 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson

  14. Projekt „Töötubade loomine- Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamise I etapp“
  Rahastaja: Norra EMP (EAS)

  Elluviimise aeg: 15.09.2009-31.12.2010

  Projektimaht: 3 439 939 krooni

  Projektijuht: Aime Güsson

  15. Projekt Piiri Peal paremale koostööle

  Rahastaja: Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)

  Elluviimise aeg: September 2009-detsember 2009

  Projektimaht: 49632 krooni.

  Projektijuht: Kairi Güsson

16. Projekt "Külastuskeskuse vee ja kanalisatsiooni projekteerimine"
Rahastaja:
LEADER/ PRIA
Elluviimise aeg: jaanuar 2010- juuli 2010

Projektimaht: 43200

Projektijuht: Kairi Güsson

17. Projekt "Kolkja külakaardi tegemine ja i-punkti sisustamine"

Rahastaja: PRIA
 Elluviimise aeg: 30.01.2010-31.12.2010

Projektijuht: Kairi Güsson


18. Projekt „
Peipsimaa külastuskeskuse loodussõbralikud külaretked ja loodushoid Peipsiääre vallas“

Rahastaja: LEADER/PRIA

Elluviimise aeg: 01.05.2010 - 30.04.2012

Projektimaht: 206 530 EEK

Projektijuht: Kairi Güsson


19. Projekt
"Saame koos Peipsimaa meistriteks!" Rahastaja: MEIS
Elluviimise aeg:
01.09.2010- 30.06.2011
Projektimaht:
199 681 krooni

Projektijuht: Kairi Güsson


20.
Projekt "Tõukekelgupäev Kolkja Kelk 2011"
Rahastaja: Hasartmängumaksu nõukogu
Elluviimise aeg: 20.01.2011- 20.02.2011
Toetus: 1000 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson

21. Projekt
"Tõukekelgupäev Kolkja Kelk 2012"

Rahastaja: Hasartmängumaksu nõukogu
Elluviimise aeg: 20.01.2012- 20.02.2012
Toetus: 900 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson

22. Projekt "Tõukekelgupäev Kolkja Kelk 2013"
Rahastaja: Hasartmängumaksu nõukogu
Elluviimise aeg: 05.01.2013- 20.02.2013
Toetus: 500 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson

23. Projekt "Ridaküla naerutab naela
Rahastaja: Hasartmängumaksu nõukogu
Elluviimise aeg: 01.02.2013- 20.03.2013
Toetus: 600 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson

24. Peipsimaa Külastuskeskuse katuse renoveerimise eeltööd
Rahastaja: PRIA/LEADER
Elluviimise aeg: 01.05.2014-30.11.2014
Toetus: 22000 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson

25. Peipsimaa Külastuskeskuse katuse renoveerimine
Rahastaja: EAS Peipsiveere programm
Elluviimise tähtaeg: 31.12.2014
Toetus: 35989 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson

26. Projekt: Pavel Varunini raamatu "Rääbu ja Valge Peipsimaa" (Rjapuša i Beloe Pridsudje) väljaandmine Peeter Volkonski tõlkes
Rahastaja: Rahvakultuuri Keskus Peipsiveere Kultuuriprogramm
Elluviimise aeg: - 30.11.2014
Porjektijuht: Kairi Güsson

27. Projekt: Pavel Varunini raamatu "Rääbu ja Valge Peipsimaa" trükkimine.
Rahastaja: KULKA Kirjanduse Sihtkapital; Tartumaa ekspertgrupp
Elluviimise aeg 2015
Projekti juht: Kairi Güsson

28. Projekt: Viidad viitavad Peipsiääre vallas
Rahastaja: EAS Peipsiveere programm
Toetus: 3582 eurot
Projektijuht: Kairi Güsson
29. Õunapüha 2015
Rahastaja: Tartumaa KULKA
Projektijuht: Kairi Güsson
30. Galeriiruumide rajamine Peipsimaa Külastuskeskuses
Rahastaja: KOP/KÜSK
Toetus: 1733,50
Projektijuht: Kairi Güsson
31. Tõukekelgupäev 2016
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Projektijuht: Kairi Güsson
32. Siguritoa rajamine 2016
Rahastaja: KULKA
Toetus: 900 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson
33. Sigurimuuseumi rajamine 2016
Rahastaja: Peipsiveere kultuuriprogramm
Toetus: 3000 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson
34. Vanausuliste käsitöö aastaring 2016
Rahastaja: Peipsiveere kultuuriprogramm
Toetus: 2100 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson
35. Kolkja Kelk 2017
Rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu
Toetus: 1500 EUR
Projektijuht Kairi Güsson
36. Peipsimaa käsitöö aastaring 2017
Rahastaja: Peipsiveere kultuuriprogramm
Toetus: 4000 EUR
Projektijuht: Kairi Güsson
37. Sigurimuuseumi ekspositsioonilisa 2017
Rahastaja: Peipsiveere kultuuriprogramm
Toetus: 1559 eurot
 Projektijuht: Kairi Güsson
38. Sinilniku töökoda 2017-2018
 Rahastaja: Peipsiveere programm EAS
Toetus:12 Projektijuht. Kairi Güsson