Projekti eesmärk oli toetada vene vanausuliste pärandkultuuri säilitamist.   Projekti käigus rajati Peipsimaa Külastuskeskus vene vanausuliste traditsioonilise käsitöö viljelemiseks.
Projekti raames
töötas Consumetric OÜ välja Peipsimaa Külastuskeskuse logo so Rändur Rääbis jalgrattal ning koostas külastuskeskuse turunduskonseptsiooni.

viidi läbi 69  käsitöö õppepäeva, kus osalesid käsitööhuvilised  Tartu-, Jõgeva- ja Ida- Virumaalt  ning 12 tegevuspäeva  Tartu- ja Jõgevamaa  lasteaia- ja koolilastele.

Täname rahastajaid ja toetajaid:
  Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetusskeemi fondi ja Norra Kuningriigi suursaatkonda Eestis, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust, Kasepää  ja Peipsiääre vallavalitsusi ja Tartumaa Arendusseltsi.
Täname Peipsimaa aktiivseid naisi ja mehi, kes on osalenud koolitus-ja õppepäevadel oma teadmisi ja oskusi täiendamas, täname lasteasutuste juhte, kes  aktiivselt  aitasid kaasa laste tegevuspäevade läbiviimisele.
Väga suur tänu projekti meeskonnale ja partneritele:

 Õnne Uus, Kaire Jakobson, Kadi Pajupuu, Oliver Loode, Konstantin Avva, Galina Kulak, Alvi Pärn, Ervin Seppel, Elen Sillaste, Irina Külmoja, Pavel Varunin, Gerda Sillaste, Anna Portnova, Tatjana Sosnovskaja, Laura Taul, Marina Kuvaitseva, Polina Tserkassova, Mai Jürgel
MTÜ Piiri Peal