Aprillis algavad külastuskeskuse vee- ja kanalisatsioonitrassi panek. Trasside ehitust toetab Peipsiveere programm, omafinantseeringu katab Peipsiveere kultuuriprogramm