Peipsimaa Külastuskeskus -

 pärandturismi värav Peipsimaale 


Peipsimaa Külastuskeskus asub Peipsimaa südames, põlises vene vanausuliste ridakülas Kolkjas Tartumaal 19. sajandi lõpus ehitatud endises vanausuliste elumajas. 
 

Et muuta Peipsimaa avastamist sisukamaks, aktiivsemaks ja südamlikumaks kutsumePeipsimaa Külastuskeskus  on Peipsimaa käsitöömeistreid koondav  traditsioonilist käsitööd ja elu-olu toetav ning edasiarendav keskus. Peipsimaa Külastuskeskuse asutas 2009. aastal  MTÜ Piiri Peal.

Ühingu eesmärk on vanausuliste ja põliste Peipsimaa kihelkondade traditsiooniliste käsitööoskuste uurimine, säilitamine, arendamine ja õpetamine ning kogukondade eripärase elulaadi, traditsioonide ja vaimsuse  tutvustamine.

Missioon on säilitada traditsioonilisi käsitööoskusi ja arendada kvaliteetset kohapõhist käsitööd Peipsimaal.

Visioon on olla tunnustatud Peipsimaa käsitöötraditsioonide  alalhoidja ja edasiarendaja